OFERTA

SZKOLENIA DLA OPS, PCPR 

- Ustawa o pomocy społecznej,   

- Świadczenia rodzinne,

- Fundusz alimentacyjny,

- Kontrakt socjalny i dokumentowanie
pracy socjalnej w praktyce,

 - Praca z trudnym klientem,

- Wywiad środowiskowy,

- Procedura kierowania do DPS,

- Praca socjalna z osobą niepełnosprawną,

 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- Procedura "Niebieskie Karty",

- Pozyskiwanie dotacji dla
instytucji pomocy społecznej, 

- KPA w praktyce OPS/PCPR, 

- Ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 SZKOLENIA DLA M/GKRPA 

- Dialog motywacyjny,

- Skuteczny program profilaktyczny,

- Procedura kontroli punktów
sprzedaży alkoholu,

- Kontrola oświadczeń sprzedawców,

- Szkolenia podstawowe
dla nowych członków M/GKRPA,

- Praktyczne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej, narkomanii,
i dopalaczom w świetle
znowelizowanych ustaw.

  SZKOLENIA PRAWNE 

- Ochrona danych osobowych,

- Prawo podatkowe,

- Zamówienia Publiczne ,

- Procedura administracyjna,

- Prawo pracy,

- Ochrona gruntów rolnych i leśnych,

- Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Prawa autorskie i pokrewne,

- Windykacja należności,

- Prawo transportowe,

- Prawo budowlane,

-Prawo medyczne,

- Gospodarka nieruchomościami,

- Prawo ochrony środowiska.

 

 

  SZKOLENIA DLA BIZNESU 

- Księgowość, rachunkowość,
zarządzanie firmą,

- Szkolenia BHP, pierwsza
pomoc przedmedyczna,

- Umiejętności menadżerskie,
umiejętności psychospołeczne,

- Rozwój osobisty, wypalenie zawodowe, metody walki ze stresem,

- Pozyskiwanie funduszy unijnych, rozliczanie projektów.

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 

- Warsztaty rozwoju osobistego,

- Umiejętne zarządzanie czasem, 

- Rozwój interpersonalny (pewność siebie, skuteczne metody walki ze stresem, autoprezentacja, skuteczna komunikacja), 

- Podstawy coachingu,

- Skuteczne metody pracy z grupą, 

- Profesjonalna obsługa klienta,

- Negocjacje,

- Mediacje.

SZKOLENIA DLA KURATORÓW

 Kodeksu Postępowania Karnego w praktyce,

-Procedura sporządzania
wywiadów środowiskowych,

- Metoda interwencji kryzysowej,

- Diagnoza zaburzeń osobowości,

- Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie, współuzależnienie (syndrom DDA), rodzina
z problemem alkoholowym -
rola kuratora
zawodowego.

 

PORTFOLIO

MISJA OŚRODKA

WYSOKA JAKOŚĆ

Zespół OIE składa się z wykwalifikowanej kadry zarządzajacej oraz doświadczonych trenerów - praktyków. Jesteśmy prawnikami, psychologami, pedagogami, ekonomistami, socjologami, biegłymi sądowymi,  pracownikami administracji publicznej, pracownikami naukowymi, a tym co nas łączy jest wspólna pasja do edukacji i stała chęć innowacji w sferze szkoleniowej oraz innych świadczonych usługach eksperckich.

Ośrodek Innowacji Edukacyjnych jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

ELASTYCZNOŚĆ

Nasi trenerzy szkolą we wszystkich województwach na terenie całego kraju. Priorytetem dla nas jest słuchanie naszych klientów i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom. Program szkolenia oraz nasze autorskie usługi eksperckie zawsze dostosowujemy do potrzeb grupy odbiorców.  

 

MOBILNOŚĆ

Jesteśmy aktywni i mobilni - szkolimy w każdej miejscowości dogodnej dla Państwa, zarówno stacjonarnie, jak i wyjazdowo. Cyklicznie przeprowadzamy szkolenia  i konferencje w miastach wojewódzkich, jak również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez uczestników. 

ATRAKCYJNE CENY

W Ośrodku Innowacji Edukacyjnych wysoka jakość świadczonych usług idzie w parze z atrakcyjnymi cenami. Wszystko dzięki rozbudowanemu systemowi pakietów, bonusów i promocji oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta. Nasi stali partnerzy zawsze mogą liczyć na atrakcyjne rabaty. Zapytaj naszych konsultantów o aktualne promocje. 

O NAS

MISJA

OFERTA

KONTAKT

OŚRODEK INNOWACJI  EDUKACYJNYCH 

 

O NAS

Naszą misją jest chęć ciągłego podnoszenia własnych kompetencji oraz wpływania na rozwój
i innowacyjność rynku szkoleniowego. W Ośrodku Innowacji Edukacyjnych młodość
i kreatywność miesza się z doświadczeniem. Tworzymy rozwiązania dla instytucji publicznych, biznesu oraz osób indywidualnych. Najważniejszymi wartościami są dla nas: profesjonalizm, budowanie długotrwałych relacji z klientami, rzetelność i uczciwość w podejściu do współpracujących podmiotów, a przede wszystkim - do drugiego człowieka. Co roku organizujemy setki szkoleń, konferencji, seminariów, w których biorą udział tysiące zadowolonych uczestników. O naszej fachowości najlepiej świadczą znakomite opinie oraz liczne referencje, które prezentujemy na życzenie.

 700 

 

   szkoleń rocznie

  KILKANAŚCIE TYSIĘCY 

 

 zadowolonych uczestników

 

 

15

 

trenerów - ekspertów

 Z PONAD 1000 

 

gmin i powiatów

ZGŁOŚ SIĘ 

NA SZKOLENIE

KONTAKT

twój mail
wiadomość
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS - CHĘTNIE ODPOWIEMY:

Ośrodek Innowacji Edukacyjnych 

ul. Czerwona 7a

33-101 Tarnów  

tel. 14 639 19 97 / fax: 14 639 19 88

biuro@innowacje-edukacyjne.pl