OFERTA

SZKOLENIA DLA OPS, ZI 

- Ustawa o pomocy społecznej   

- Świadczenia rodzinne

- Fundusz alimentacyjny 

- Kontrakt socjalny w praktyce

 - Praca z trudnym klientem

 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi 

- Wywiad środowiskowy

- Procedura kierowania do DPS

 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- Procedura "Niebieskiej Karty"

- Pozyskiwanie dotacji dla instytucji pomocy społecznej 

 

 

 

 SZKOLENIA DLA M/GKRPA 

- Dialog motywacyjny 

- Skuteczny program profilaktyczny 

- Procedura kontroli punktów sprzedaży alkoholu 

- Kontrola oświadczeń sprzedawców 

- Szkolenia podstawowe dla nowych członków GKRPA 

- Praktyczne aspekty przeciwdziałania przemocy domowej, narkomanii
i dopalaczom w świetle znowelizowanych ustaw 

  SZKOLENIA PRAWNE 

- Ochrona danych osobowych 

- Zamówienia Publiczne 

- Procedura administracyjna 

- Prawo pracy 

- Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

- Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

- Prawa autorskie i pokrewne 

- Windykacja należności 

- Prawo podatkowe 

- Prawo transportowe

- Prawo budowlane

-Prawo medyczne 

- Prawo ochrony środowiska

 

 

  SZKOLENIA DLA BIZNESU 

- Księgowość, rachunkowość, zarządzanie firmą

- Szkolenia BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna 

- Umiejętnośći menadżerskie, umiejętności psychospołeczne

- Rozwój osobisty, wypalenie zawodowe, metody walki ze stresem

- Pozyskiwanie funduszy unijnych, rozliczanie projektów

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 

- Warsztaty rozwoju osobistego 

- Umiejętne zarządzanie czasem 

- Rozwój interpersonalny (pewność siebie, skuteczne metody walki ze stresem, autoprezentacja, skuteczna komunikacja) 

- Podstawy coachingu

- Skuteczne metody pracy z grupą 

- Profesjonalna obsługa klienta 

- Negocjacje

- Mediacje 

SZKOLENIA DLA KURATORÓW

- Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego 

-Procedura sporządzania wywiadów środowiskowych 

- Metoda interwencji kryzysowej

- Diagnoza zaburzeń osobowości 

- Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie, współuzależnienie (syndrom DDA), rodzina
z problemem alkoholowym - rola kuratora

zawodowego 

 

PORTFOLIO

MISJA OŚRODKA

WYSOKA JAKOŚĆ

Zespół OIE składa się z wykwalifikowanej kadry zarządzajacej oraz doświadczonych trenerów - praktyków. Jesteśmy prawnikami, psychologami, pedagogami, ekonomistami, socjologami, biegłymi sądowymi,  pracownikami administracji publicznej, pracownikami naukowymi, a tym co nas łączy jest wspólna pasja do edukacji i stała chęć innowacji w sferze szkoleniowej oraz innych świadczonych usługach eksperckich.

Ośrodek Innowacji Edukacyjnych jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

ELASTYCZNOŚĆ

Nasi trenerzy szkolą we wszystkich województwach na terenie całego kraju. Priorytetem dla nas jest słuchanie naszych klientów i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom. Program szkolenia oraz nasze autorskie usługi eksperckie zawsze dostosowujemy do potrzeb grupy odbiorców.  

 

MOBILNOŚĆ

Jesteśmy aktywni i mobilni - szkolimy w każdej miejscowości dogodnej dla Państwa, zarówno stacjonarnie, jak i wyjazdowo. Cyklicznie przeprowadzamy szkolenia  i konferencje w miastach wojewódzkich, jak również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez uczestników. 

ATRAKCYJNE CENY

W Ośrodku Innowacji Edukacyjnych wysoka jakość świadczonych usług idzie w parze z atrakcyjnymi cenami. Wszystko dzięki rozbudowanemu systemowi pakietów, bonusów i promocji oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta. Nasi stali partnerzy zawsze mogą liczyć na atrakcyjne rabaty. 

Zapytaj naszych konsultantów
o aktualne promocje. 

O NAS
O NAS
MISJA
MISJA
OFERTA
OFERTA
KONTAKT
KONTAKT
OŚRODEK INNOWACJI EDUKACYJNYCH 
OŚRODEK INNOWACJI EDUKACYJNYCH 

 

O NAS

Naszą misją jest chęć ciągłego podnoszenia własnych kompetencji oraz wpływania na rozwój i innowacyjność rynku szkoleniowego. W Ośrodku Innowacji Edukacyjnych młodość
i kreatywność miesza się z doświadczeniem. Tworzymy rozwiązania dla instytucji publicznych, biznesu oraz osób indywidualnych. Najważniejszymi wartościami są dla nas: profesjonalizm, budowanie długotrwałych relacji z klientami, rzetelność i uczciwość
w podejściu do współpracujących podmiotów, a przede wszystkim - do drugiego człowieka. Co roku organizujemy setki szkoleń, konferencji, seminariów, w których biorą udział tysiące zadowolonych uczestników. O naszej fachowości najlepiej świadczą znakomite opinie oraz liczne referencje, które prezentujemy na życzenie.

  1. pl

KONTAKT

twój mail
wiadomość
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ DO NAS - CHĘTNIE ODPOWIEMY:

Ośrodek Innowacji Edukacyjnych 

ul. Lwowska 37/54

33-100 Tarnów 

tel. 14 666 19 93

biuro@innowacje-edukacyjne.pl